Lyofilizovaný lyzát ambocytů specifický pro endotoxin