Jednozkušební lahvičky s lyofilizovaným amebocytovým lyzátem s gelovou sraženinou pro endotoxinový test

Nechte své zprávy