Jednozkušební lahvičky s lyofilizovaným lyofilizovaným amebocytovým lyzátovým testem na endotoxinový test