Testovací souprava Clinical Diagnosis získala certifikaci CE

(1-3)-β-D-Glucan Detection Kit (kinetická chromogenní metoda) vyvinutá společností Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd..získala certifikaci EU CE

 

V dubnu 2022 získala sada (1-3)-β-D-Glucan Detection Kit (kinetická chromogenní metoda) vyvinutá společností Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd. certifikaci EU CE.

 

(1-3)-β-D-Glucan Detection Kit (kinetická chromogenní metoda) je pro kvantitativní detekci

(1-3)-β-D-glukan v lidském séru in vitro.(1-3)-β-D-glukan je jedním z hlavních strukturních

složky buněčných stěn hub, které mohou vést k invazivním houbovým infekcím.

 

Pzásadas testu

Souprava pro detekci (1-3)-β-D-glukanu (kinetická chromogenní metoda) měří hladiny (1-3)-β-D-glukanu kinetickou chromogenní metodou.Test je založen na dráze modifikačního faktoru G lyzátu ambocytů (AL).(1-3)-β-D-Glukan aktivuje faktor G, aktivovaný faktor G převádí neaktivní prokoagulační enzym na aktivní koagulační enzym, který následně štěpí pNA z chromogenního peptidového substrátu.pNA je chromofor, který absorbuje při 405 nm.Rychlost nárůstu OD při 405 nm reakčního roztoku je přímo úměrná koncentraci (1-3)-p-D-glukanu v reakčním roztoku.Koncentraci (1-3)-p-D-glukanu v reakčním roztoku lze vypočítat podle standardní křivky zaznamenáním rychlosti změny hodnoty OD reakčního roztoku pomocí optického detekčního zařízení a softwaru.

 

Funkce:

Snadná obsluha: dvoukroková metoda;

Rychlá reakce: 40 minut detekce, předúprava vzorku: 10 minut;

Vysoká citlivost: chromogenní metoda;

Dobrá specifičnost: vysoce specifická pro (1-3)-β-D-glukan;

Malý objem vzorku: 10 μL.

Rozsah testu: 25-1000 pg/ml

 

Klinická aplikace:

Včasný screening, pomocná diagnóza, řízená medikace, hodnocení účinnosti, dynamické sledování a sledování průběhu onemocnění.

 

Klinická oddělení:

Laboratoř, Hematologie, Respirační, JIP, Pediatrie, Onkologie, Transplantace orgánů, Infekce.

 

Stav produktu:

Citlivost lyofilizovaného ambocytového lyzátu a účinnost kontrolního standardního endotoxinu se testují proti referenčnímu standardnímu endotoxinu USP.Soupravy činidel pro lyofilizovaný lyzát amebocytů se dodávají s pokyny k produktu, certifikátem analýzy.

 


Čas odeslání: 25. května 2022

Nechte své zprávy